News

En kasarta netesetai koibu ng’ololutik cheterchin magetab serkali nebo komong biik en timdab Mau ko kagomongei membayatab kot neging’oten ng’otutik nebo Cherangany Joshua Kutuny ak komach kandoik kocheng wolutik kosubkei ak niton en mwaet kole tomo  kosuldaen ichek boishet negiigochi biikab boror nebo  kondochi ichek.

Cherangany Mp Hon . Joshua Kutuny asks RiftValley leaders to unite and look for a lasting solution on the Mau issue.

News

En kasarta netesetai koibu ng’ololutik cheterchin magetab serkali nebo komong biik en timdab Mau ko kagomongei membayatab kot neging’oten ng’otutik nebo Cherangany Joshua Kutuny ak komach kandoik kocheng wolutik kosubkei ak niton en mwaet kole tomo  kosuldaen ichek boishet negiigochi biikab boror nebo  kondochi ichek.

Kamwa Kutuny kole nyolu en rubeiwotab President Dr. William Ruto kondochi  kandoikab RiftValley komiten ak kandoik alak chebo kalenjin cheechen en serkali cheboto kandoindetab membaek chechaang en senate  Kipchumba Murkomen ak ministaek en chengsetab wolutyet kosubkei ak koimutyonoton ole kamwa kole angotkomaimuchi ichek kocheng wolutyet konyolu koistogei en kandoinatet.

Kiitito kapkirwok kapkirwok nebo Narok en raini membayatab kot nging’oten ng’otutik nebo Emurura Dikir Johana Ng’eno (Ngong) , MCA nebo worditab Ololunga Jeferson Langat ak nebo Ilmotiok Samuel Kositany asikobit keyotchi ichek kirwoget nemwaat kele koyai tuyet nemonyorchigei chomchinet koyob ofisaekap police,koboto negoter police komaisuldaen boishenwan.

Koganam ichek en omut ofisaekab ripsetab kalyet  en kasarta nekomoche ichek korutochi biik eng mengotosiekwaak eng Olmekenyu asikobit kosimchi  serkali nebo kotelel tetutienyin nebo komong biik chemengisie eng timndo nebo Maasai Mau.Kaitita kapkirwok inoton en karonetab raini rubeiwotab Goveronor nebo county nebo Narok Everlyn Aruasa negatestai kole nametab kandoik komo ibu wolutyte en koimutyonoton kobaten nyolu keyai ng’ololutik.

Kong’ololchin ketesyoni en tetutyetab Tugetab emet kotes kogimit Ngong kole olemenye biik chemoche kimong en Masai Mau komo timdo nebo Mau kobaten Trust Land.Komwa Ngong kole en kasarta negagobataita kasetab lelutyet negagosirchi ichek en tautab kapkirwok ko tete kotokigei en raini kebeberatak bo Mau.Koboiboenchi Ngong kokwoutiet nebo Serkali nebo koyat sugulishek chegigamwa kole kigere en tai. Kotes Ngong kole ng’alalet netinye Mau komotinye Serkalit neo nebo boror kobaten tinye Serkalitab County nebo Narok ak kounoton komonyolu kochutyi serkalit neo

Agot kounoton koesyo kandoik chegomiten ak MP Ngong ak MCAS ichoton kiit negomwa police kole koibee ichek biikab boror. Komwa rubeiwotab Governor nebo Narok Everlyn Aruasa kole oret agenge negimuchi kenyorunen wolutiet en koimutyetab Mau ko en oretab ng’ololutik.Logoiwek chegorob eun membayatab kot neging’oten ng’otutik nebo Belgut Nelson Koech kong’ololchin Taboiyat Fm en tetutyetab Tugetab emet.Akot kounoton komwoe ofisayat neindochin tetutionoton kobun kibagengeit netinyegei ak ripsetab timweek eng emoni Kenya Forest Services  Stephen Mbalu kole tesetai tetutionoton kou olekingat serkali nebo kimanda biik eng kebeberaton.

Bitu niton eng kasarta nakowirta serkali ng’atutiet nekokogon eng tai nebo keger sugulisiek 15 chemiten eng kebeberta nebo Maasai Mau eng county nebo Narok. Kosupgei ak county commissioner nebo Nakuru Erastus Mbui ko koib kokwoutionoton serkali asikobit komuktechi kipsomaninik koyai tiemutikab boror eng oret neititayaat. Akot kounoton kocher Mbui biik chemengisie eng kebeberaton nebo koistogei ichek eng chamet asikobit komait koisto ichek serkali en kimnotet yeiwongei betusiek 60 chegigo serkali.

Eng Kasaraton komwa rubeiwotab president Dr. William Ruto kole tesetai serkali kogere kole kanyorchigei somanet kipsomaninik tugul en emoni agot en kebeberwek chebune uinwek cheu Mau.Kong’ololi Rubeiwotab President yegon koyote kot nerue kipsomaninik cheite 580 eng sugulitab tibiik nebo Moi Girls nemiten eng kot nekingoten ng’atutik nebo Kibra eng yuton Nairobi nekibel maat eng kenyisiek 2 chekikosirto.

Koboisien ine kora boroinoton kocher chito newendi kobelchingei ngecheret nebo koek membayatab kot nekingoten ngatutik nebo kebeberaton eng leweniset nemingin netetaat keyai eng tarikit 7 arawetab 11 kenyini nebo kotesentai tetutikab bandaptai chekikotoi ne ki membayatab kot nekingoten ngatutik nebo keberaton Ken Okoth nekibet sobenyin eng arawetab 7 kenyini kosupgei ak miondab seriat.Koibarasta chamaitab Jubilee urerenindetab Kiptulit Macdonald Mariga koborchigei ng’echeranoton ole koiyomis Ruto biikab Kibra kole wekse kebebratak en jumapili asikobiit kong’alalen bolotet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *