News

En kasarta netetaat kotoigei en betutab mutai en teksosiekab tuyosiek nebo KICC en yuton Nairobi tuyet  netinyegei ak koitetab biik ak bandab tai  nenaat ko International Conference on Population and Development +25 Summit neityin kandoik ak toek cheterchin koyob emotinwekab sang, ko  tesetai komong’ugei  kandoik ak kipagengeishek cheterchin koesyo  tukuk chetetaat kineet biik en tuyonoton.

Contreversy over the ICPD +25 Conference set to begin tomorrow heighten as more groups disagree with their agenda.

News

En kasarta netetaat kotoigei en betutab mutai en teksosiekab tuyosiek nebo KICC en yuton Nairobi tuyet  netinyegei ak koitetab biik ak bandab tai  nenaat ko International Conference on Population and Development +25 Summit neityin kandoik ak toek cheterchin koyob emotinwekab sang, ko  tesetai komong’ugei  kandoik ak kipagengeishek cheterchin koesyo  tukuk chetetaat kineet biik en tuyonoton.

Kaimuch en betutab raini koyai bandab oret kipagengeit nemobo serkali ak biik cheborchingei imandab kipkosobe  en yuton Nairobi  koesyo kiit nekamwa kole alak en konentutikab tuyonoton kogochin kasubeet tururunetab moet anan Pro- abortion, bitu niton en kasarta nekokomwa Presidnet Uhuru Kenyatta koboto rubeiwondenyin Dr. William Ruto kole  miten alake en konetutikab summit inoton chemobendi koyoni serkali che kiptubotoi ak bitetab biikab emoni. Agot kounoton komwa Presidnet kole robe eun alak en konentutichoton cheboto netinyegei ak kirindaetab yatitaetab tibik.

En kasaraton komwa kondoikab kanisiosiek en emoni kole magoi koyan ngalalutik chebendi kiptubotoi ak sirutikab bukuit netilil  ole kamwa kole imuch koyai ichek bandap oret nebo kalyet asikobiit kosimchin toek chebwone kole esyo ichek alak en konetutichoton.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *